Zangles Sneek

Zangles klassieke muziek

Zangles Sneek biedt individuele zanglessen en groepslessen voor elk niveau klassiek zanger. Voor zowel de beginner als de gevorderde geldt dat de persoonlijke kwaliteiten van de eigen stem het belangrijkste uitgangspunt vormen voor de coaching. Hulp nodig bij auditeren, zenuwen of muziektheorie? Ook hiervoor kun je bij Zangles Sneek terecht.

Email: Sippiesopraan@gmail.com

Tarieven

Volwassenen privé 50 minuten
45 euro ex. 21% BTW

Volwassenen privé 30 minuten
30 euro ex. 21% BTW

Jongeren privé 50 minuten
40 euro BTW is vrijgesteld onder 21 jaar

Jongeren privé 30 minuten
25 euro BTW is vrijgesteld onder 21 jaar

Groeples tot 4 personen (tijdsduur in overleg)
54 euro ex. 21% BTW per uur en reiskosten*

Vocal coaching vanaf 4 personen (tijdsduur in overleg)
85 euro ex. 21% BTW per uur en reiskosten*

Helaas biedt Zangles Sneek geen lessen aan voor basisschoolleerlingen.

*Reiskosten zijn alleen van toepassing op lessen buiten Sneek

Groepsles

Vind je zingen alleen eng? Wil je graag duetten zingen? Zing je in een koor en wil je graag een les met personen uit je eigen stemgroep? Of zing je in een klein ensemble? Ook dan kun je zangles komen volgen!

Tot vier personen blijft de uurprijs hetzelfde, maar bij meer dan 2 personen moet je wel zelf de locatie verzorgen. Dit kan bij iemand thuis zijn of op je repetitielocatie. Houdt voor lessen buiten Sneek rekening met reiskosten.

Vocal Coaching koren

Mijn hart ligt bij ensemblezang en ik vind het dan ook erg leuk om met koren mijn ervaring te delen middels vocal coaching. In een afgesproken tijd werken we aan koorklank, basistechnieken en aan alles waar je als koorzanger mee te maken kunt krijgen. Vaak werk ik ook met de stemgroepen apart, omdat een bas geen sopraan is en omdat er dan vaak wat meer ruimte is voor het individu. Is Vocal Coaching wellicht iets voor jouw koor?

Algemene voorwaarden

Lestijden

Je kunt het hele jaar starten met zanglessen.
Je kunt zelf bepalen hoe vaak je zangles wilt.
De lestijden kunnen wisselen in verband met optredens van de docent en worden per les afgesproken.
De standaardduur van een les is 50 minuten.
Voor kinderen is de standaardduur van een les 30 minuten.
De duur van een groepsles wordt in overleg bepaald.

Betaling

Je ontvangt eenmalig een gratis proefles.
Na de eerste les ben je verplicht cursusgeld te betalen.
De lessen worden in rekening gebracht aan het begin van de volgende maand.
Indien niet of niet tijdig aan betalingsverplichtingen wordt voldaan, kunnen de zanglessen worden stopgezet. De verplichting tot het betalen van jouw lessen blijft hierbij gehandhaafd.
Leerlingen vanaf 21 jaar en ouder zijn BTW-plichting. De BTW van 21% komt nog boven op het lestarief.

Verhindering

Bij ziekte of verhindering dienen lessen altijd tijdig te worden afgezegd. Als je niet komt opdagen, moet Zangles Sneek helaas het lestarief in rekening brengen.
Bij ziekte of verhindering van de docent hoef je geen lesgeld te betalen.

Persoonlijke gegevens en privacy

De gegevens die Zangles Sneek verzamelt tijdens de inschrijving voor de lessen worden vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden gebruikt om te informeren over lessen of administratieve zaken. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij we daartoe wettelijk zijn verplicht. Wijzigingen in de gegevens dienen per mail te worden doorgegeven aan sippiesopraan@gmail.com.

Als er voor promotionele acties foto- of filmmateriaal in de lessen wordt gemaakt, zal Zangles Sneek hier altijd toestemming voor vragen.
Als je deelneemt aan een openbare presentatie stem je in met het gebruik van fotomateriaal.
Voor het gebruik van opnames zal Zangles Sneek altijd toestemming aan je vragen.

Meld je aan voor een gratis proefles!